Аутизмът: болест, състояние или различие от «нормалното»

2 април – световен ден за осведомеността за аутизма

Днешният ден цели да алармира световната общност относно превръщането на аутизма в глобална здравна криза, да повиши осведомеността, да насърчи ранното диагностициране и ранната интервенция, които са от основно значение за успешното развитие на децата с аутистично разстройство.

деца с аутизъм Днешният ден почита уникалните таланти и способности на хората с аутизъм. Затова цели да провокира толерантност и съпричастност, и да улесни процесите на приобщаването им в училището и обществото.

Аутизмът обединява разтройствата от аутистичния спектър. Той е борба с изолацията и неразбирането. Аутизмът е страх от хаоса в света. Вулкан от неконтролируеми възприятия и емоции.

Аутизмът е монета с две страни. Едната страна е болката от търпението. Но другата страна калява вярата и волята.

Аутизмът предоставя уникални възможности:

  • да видиш света с различни очи – по-добри, по-честни, по-любящи;
  • да откриеш красотата на детайлите;
  • да откриеш уникалността на всеки индивид;
  • да се научиш на толерантност и съпричастност към различното.

Голям е бумът на децата с аутизъм през последните 10 години. Той засяга четири пъти по-често момчетата, отколкото момичетата. Противоречиви са причините за него. Според едни теории, това са ваксините в ранна детска възраст, според други – непоносимост към глутен (белтък в пшеницата и други зърнени храни) или казеин (белтък в млякото), според трети е генетично предопределено. Не са открити обаче категорични доказателства за нито една от теориите.

Хората от аутистичния спектър са «различни». Да си различен обаче не е лукс. Това е естественото състояние на човека – ние сме родени уникални и пътят, роден с нас, също е много индивидуален. Понякога се вписваме идеално в средата си или във всички обкръжения, до които се докосваме. Понякога да сме непонятно различни е най-нормалното състояние за нас. Да сме различни е най-здравословният начин на живот, който можем и който заслужаваме да си създадем. Ако не го създаваме доброволно, животът ни ще се организира сам, по много по-болезнен и драматичен за нас начин.

Да сме различни е нормално

Симптомите се характеризират с различно проявление и различна тежест, а хората с аутизъм са от нискофункциониращ до високофункциониращ тип – при някои интелектът е засегнат, при други е свръх развит, но всички те страдат от качествено нарушение на комуникацията и социалното общуване.

Всеки човек, чието дете е с аутизъм, си задава неизменния въпрос: Защо?

Не тъжи – каза Алиса. Рано или късно всичко ще стане ясно, всичко ще отиде на мястото си и ще застане в единна, красива картина. Ще разберем защо е било нужно да се случи, само трябва да знаем, че всичко е за добро – Луис Карол.

диагноза - аутистиАутизъм /диагноза на съдбата/
Автор: Етчи – Анета Саманлиева

Боли от вътре и не спира,
пощада няма и в съня дори.
Тупти сърцето и пулсира,
отмерва точно и гори, гори…

Дочувам присмех зад гърба,
те, „идеалните“ се смеят.
Не осъзнават нашата съдба,
в „идеалния“ си свят живеят.

Какво като сме по различни,
какво като сме външно други.
Да, други сме, но не двулични
и не ценящи някой по заслуги.

Макар и да говорим рядко с думи,
изказваме със жестове желания.
Живеем в своя свят на „Други“,
изпращайки към вас послания.

Обичаме и искаме разбиране,
сърцата и душите ни са чисти,
Единствено очакваме приемане,
ние, хората с диагноза – Аутисти.

методи за отслабване

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам