Пирамидата на Маслоу – стълбата на човешките желания и потребности

Пирамидата на Маслоу

В различните етапи от нашия живот ние имаме различни желания и искаме различни неща. Ежедневно се променяме, а с това се менят и нашите желания. Това зависи от стъпалото, на което сме в момента, на житейската стълба, дали се изкачваме нагоре или се е наложило да слезем надолу. Желанията и потребностите ни се определят от това какви са и до каква степен са задоволени.

Американският сихолог Ейбрахам Маслоу е създател на теорията за човешката мотивация. Всеки един от нас има жизнени потребности като вода, храна, облекло…, но и много по- висши нужди. От тезата на Маслоу е изведена стълбица на потребностите, която се състои от пет нива.

Основата на пирамидата са общочовешките и най-низши потребности – физиологичните. Те включват храна, вода, сън и секс. Ако  сме изключително гладни и жадни нищо друго не би имало значение. Когато обаче тези нужди биват задоволени,  минаваме вече на следващо ниво.

Второ ниво – потребностите за сигурност. Нуждата ни от безопасност и сигурност. Потребността за сигурност определя нуждата да бъдем закриляни и да се грижат за нас, както и нуждата от своя страна ние да закриляме и да се грижим за някого. Това е домът и семейството – родители, партньор, деца..

Трето ниво – потребности за принадлежност и любов. Това би могло да е желанието ни да принадлежим към някаква общност, да притежаваме лично местенце, което да бъде наш дом. Те удовлетворяват нуждата ни от близки и пълноценни отношения с приятели и семейство. Голяма част от хората изпитват трудности именно при задоволяване на потребностите от любов и принадлежност в  съвременното общество на егоизъм, материализъм и самота.

Четвърто ниво – потребности за оценка. Всеки човек има нужда да бъде адекватно оценен, да се признават неговите качества и способности.

Върхът на пирамидата – най-висшата потребност, тази от реализация. Това е потребността да се изградим в човека предопределен да бъдем, да използваме сто процентно талантите  и способностите си. Да се самоопознаем, да разбираме и ценим другите и да допринесем за развитието на света около нас. Тази най-висша потребност се изявява, само ако са задоволени другите, по-низши нам потребности. Само когато сме задоволили долните нива потребности, тогава ще можем да отправим взор към по-горното ниво. Ако изпитваме глад, няма да искаме нищо друго освен да се нахраним. След като се нахраним, ще ни се прииска да пийнем нещо. Следва нуждата да се наспим, после идва ред на секса и постепенно се изкачваме нагоре по пирамидата. Голяма част от хората си остават по долните етажи и се губят в тях. Малцина са тези, които успяват да достигнат върха.

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам