Мотивираният служител е най-продуктивният служител

Мотивираният служител
Снимка: pixabay.com

Да ръководиш е изкуството да направиш така, че някой друг да свърши нещо, което ти искаш да бъде свършено, защото той е поискал да го направи. – Дуайт Айзънхауър

Съществена част от успеха на една фирма е умението на ръководителя да поддържа високи нива на мотивация у служителите си, а това не е никак лека задача. Основните методи да се стимулират да работят максимално продуктивно са:

Индивидуален подход

Всеки човек/служител е различен: със своите разбирания, мечти, цели, стремежи – за едни са парите, за други – възможностите за развитие, за трети – душевният комфорт и спокойствие на работното място. Влезте под кожата на работниците си и им дайте точно това, от което имат нужда.

Възможност за изява

Дайте възможност на служителите си да изказват своето мнение, идеи за подобряване работата на фирмата. Има изключително креативни хора, които от една страна ще се чувстват поласкани, че тяхното мнение е важно, от друга – те наистина биха ви подсказали нови възможности за развитието на вашия бизнес.

Признание

За човек е изключително важно да се чувства полезен, да усеща, че усилията, които полага, са оценени. Взаимното уважение и доверие са едни от съществените мотиватори за качествена и ефективна работа.

Стимули

Парични, билети за спортни и културни събития, пътувания… След добре свършена работа е изключително мотивиращо изявилият се служител да получи бонус – паричен или под формата на друга награда.

Комфортна работна среда

Добрите условия на труд – чистота, осигуряване на храна/вода, почивка.

Възможност за усъвършенстване и развитие

Инвестирайте в развиване на знанията и уменията на своите служители. Различните курсове и семинари за повишаване на квалификацията и запознаване с новостите в бранша, в който работят.

Разнообразие в работата

Монотонността, скуката и еднообразието в работната дейност демотивират. Внасяйте разнообразие в работата, възлагайте им нови дейности, поставяйте им нови цели и възможности за израстване.

Съревнования

Важно за всеки човек е да бъде пръв в нещо, най–добър. Себедоказването е може би най–силният мотиватор за развитие и усъвършенстване в работата.

Докато няма отдаденост, има само обещания и надежди, но… никакви резултати. – Питър Дракър

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам