Интервю с Директора на 117 СУ „ Св. св. Кирил и Методий “, град Бухово

В навечерието на новата учебна година за проблемите на образованието, за отношенията между учител и ученик, за това дали има мотивация в младите хора да изберат учителската професия, за ролята на българското училище при формирането на бъдещите европейски личности, разговаряме с г-жа Янка Цекова – директор на 117 СУ „ Св. св. Кирил и Методий “, град Бухово. 117 СУ е с прием на ученици от I до XII клас. Профилът на училището е природоматематически. Профилиращите предмети са английски език и информационни технологии. http://www.117sou.bg/

Г-жа Цекова е директор на учшлището от 2012г. Работи в 117 СУ от 1992 г. Образование: – висше, магистър – специалист по български език и литература. Квалификации: мениджърски умения към Дейтънския университет ( САЩ ), професионален оценител по БЕЛ, провеждане и оценяване на интерактивни уроци, работа с деца със СОП….

Отличия: грамота за методическа и морална подкрепа на учениците, грамота за учител – творец, грамота на МОН за принос в развитието на столичното образование.

1. С какви чувства ще влезе българският учител в класната стая на 16 септември 2019 година?
Със смесени: развълнуван от периода на дългата раздяла с учениците и тръпнещ какво ще му сервира МОН през учебната година

2. Кое е основното, което е нужно на българското училище? Най – актуалните и належащи за решение проблеми в българското образование и в частност – във вашето училище?
Актуални и належащи проблеми: тежка административна тежест; необмислени и ненавременни промени в нормативните документи; необмислена стратегия за провеждане на изпитите; невслушване в гласа на хората, които реално са в училище; включване на училищата в проекти, за които не са предварително информирани и не са изразили съгласие. Конкретно в 117. СУ – саниране на сградата в Бухово; огромни разходи за течно гориво, което преди години беше освободено от акциз за училищата, но вече не е.

3. Какво дава учителската професия и какво взема?
Учителската професия ти дава много, защото си сред деца и млади хора, които те зареждат с енергия и се чувстваш удовлетворен, когато постигат, същевременно емоциите и чувствата, които влагаш, те изчерпват бързо и затова учителят трябва да се пенсионира много по-рано.

4. Има ли разминаване между учители и ученици?
Младите учители очевидно не се разминават с учениците особено драстично, но по-възрастните, които за съжаление доминират в бранша, живеят със стереотипа на някогашния ученик и не могат да се примирят с новата реалност – ученик, обладан от новите технологии и трудно наизустяващ информация.

5. Конкурентноспособен ли е българският ученик на своите връстници от ЕС?
Определено да въпреки опитите на медиите да внушават на обществото обратното. Фактът, че печелим толкова олимпиади и състезания,е показателен..

6. Успява ли държавата да мотивира младите хора да изберат учителската професия, има ли необходимост от някакви законодателни промени в тази посока? В частност – във вашето училище колко са младите преподаватели под 35 г.?
Не успява, защото тази стартова заплата е далече от средната за страната. Необходимо е заплатата да бъде двойно по-висока, да има различни социални придобивки и защита от закона на авторитета на българския учител. В моето училище работят четирима толкова млади учители. Основната мотивация засега е по-високата отпуска като брой дни в образователната система.

Благодаря ви, г-жо Цекова! Успех на Вас, Вашите колеги и ученици през новата 2019/2020 учебна година!

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам