Прости отговори на сложни въпроси

Сложните въпроси биха могли да имат съвсем прости отговори. Ще ви дадем примери за това, чрез няколко кратички истории, които съдържат много мъдрост и поука за всеки от нас. Дано всеки намери своята.
Според една източна мъдрост: „Учителят се появява, когато ученикът е готов.“

1. Празната лодка
Източен мъдрец споделил със своите ученици: „ В младостта си обичах да се усамотявам край езерото и да медитирам. Притежавах малка лодка и часове наред лежах в нея загледан в синьото небе и размишлявах. Една сутрин още преди изгрев, медитирайки, друга лодка се удари в моята и наруши хармонията ми. Нервирах се и бях готов да избухна срещу невнимателния собственик на лодката. Когато се съвзех, видях, че в нея няма никой. И понеже нямаше на кого да излея гнева си, се отпуснах отново и възвърнах нирваната си.

От този момент празната лодка се превърна в мой учител и мое упование в трудните моменти.

2. Живот след смъртта
Веднъж учениците попитали Учителя си: „Има ли живот след смъртта?“. Учителят само се подсмихвал и нищо не казвал.
Вечерта учениците го попитали защо не отговаря на въпроса им. Той им отговoрил: „Прави ли ви впечатление, че от задгробния живот се вълнуват предимно тези, които не знаят как да живеят този си живот.
Основният въпрос е не съществува ли живот след смъртта, а има ли живот до смъртта.

3. Преди да стане горещо
Какво ще стане, ако поставим жаба в съд с вряща вода? Тя ще изскочи от там. Ако я поставим в съд с хладна вода и постепенно се нагрява? По всяка вероятност жабата ще се отпусне, ще се почувства добре и няма да и направи впечатление, че водата става все по-топла и по-топла. Ще свикне с топлината и няма да разбере как става непоносимо гореща. В един момент жабата ще бъде … сварена.
Какво „подгрявате“ във вашия съд с вода – задължения, килограми в повече, недоволство към близък, здравословни проблеми, негативизмът…?

Намерете го и се разкарайте, докато не е станало прекалено горещо.

4. Майсторлък
Млад фотограф отишал на вечеря в дома на една дама. Преди да поднесе вечерята тя разгледала фотографиите му и възкликнала: „Невероятни снимки! Предплагам имате хубав и доста скъп фотоапарат?“
Фотографът си замълчал, но когато си тръгвал благодарил на дамата със следните думи: „Благодаря за вечерята, беше невероятна. Предполагам имате хубави и доста скъпи домакински съдове.“

5. Жената и мъжът
Отишла една жена при мъдрец и го попитала: „Защо мъж, имащ много жени, го смятат за герой, а жена, имаща много мъже – наричат блудница?“

„Защото ключ, можещ да отключи много замъци, е добър ключ. А замък, можещ да бъде отключен от много ключове, е лош.“

И…още няколко прости отговора на сложни въпроси:
Кой човек е най-разумен? — Този, който следва сърцето си…
Кой учител е най-добър? — Страданието.
Кой учител е най-лош? — Удоволствието.
Кое умение е най-рядко? — Умението да даваш.
Кое умение e най-добро? — Умението да прощаваш.
Кое умение е най-трудно? — Умението да мълчиш.
Кое умение е най-важно? — Умението да питаш.
Кое умение е най-нужно? — Умението да слушаш.
Коя борба е най-опасна? — Фанатичната.
Коя привичка е най-неприятна? — Хитростта.
Коя привичка е най-вредна? — Словоохотливостта.
Кой човек е най-силен? — Способният да разбере истината.
Кой човек е най-слаб? — Считащият себе си за най-силен.
Кой човек е най-разумен? — Този, който следва сърцето си.
Коя привързаност е най-опасна? — Привързаността към тялото.
Кой човек е най-беден? — Този, който от всичко най-много обича парите.
Кой човек е най-близо до Бога? – Милосърдният.
Как да се противопоставим на бедите? — С радост.
Как да се противопоставим на страданието? — С търпение.
Кое отличава здравата душа? — Вярата.
Кое откроява боледуващата душа? — Безнадежността.
Кое е признак за неправилна постъпка? — Раздразнението.
Кое отличава добрата постъпка? — Мирът в душата.
Слабият човек побеждава другите.
Силният човек побеждава себе си.
Монах Симеон Атонски

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам