Noblesse oblige – Благородството задължава


„Humanitatis optima est certatio – най – благородното състезание е състезанието по човечност „.

Необходимо ли е да сте благородник по наследство ( да имате „синя кръв“ ), за да сте благородни?Разбира се, че не. Благородството е качество, което всеки притежава( заложено е във нас), но много малко проявяват в ежедневието си. Това качество ежедневно трябва да се развива и изявява. То е едно обикновено качество. Благородството е състояние на духа. То е излъчване. Мъдрост.

„Благородното поведение може да завоюва дори враг.“ Чанакя

Включва в себе си много и разнообразни добродетели:
БЛАГОРОДСТВОТО е………
….желанието и готовността да подкрепим идеи и каузи, да защитим човешките ценности.
…умението да съчувстваме на другите, да сме състрадателни и милосърдни.
…да помагаме на по – слабите и онеправданите.
…да се притичваме на помощ на хората в беда, без да очакваме отплата.
…да умеем да искаме прошка и от своя страна – да прощаваме.
…да сме съпричастни с успехите на другите – близки, познати и приятели.
…да вярваме и откриваме доброто във всеки около нас.
…да защитаваме тези, които биват обиждани и клеветени.
…да сме твърди и непримирими към негативните явления и престъпните действия.
…да признаваме нещата, които не знаем, да сме любопитни – да питаме, да прочетем и да ги научим.
…да не тичаме с цената на всичко към слава и богатство.
…да не изграждаме личното си щастие, за сметка на чуждото нещастие.
…да сме решителни, смели и човечни и в най – трудните си моменти, когато животът ни поднася неволи и изпитания.
…да разбираме и приемаме мнението на другите, дори ако коренно се различава от нашето.
…Благородството е …безкрайно. Може да се мери единствено с ЛЮБОВТА, ЧОВЕЧНОСТТА и ВЯРАТА.
…Благородството е мъдростта на ума и дългът.
БЛАГОРОДСТВОТО ЗАДЪЛЖАВА!

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам