Как да възпитаме любов към книгите в нашите деца?

любов към книгите

Има множество малки начини да разширите света на детето си. Любовта към книгите е най-добрият от тях. – Джаки Кенеди Онасис

В този свят на съвременни технологии – Интернет, компютърни игри, смарт телефони…, като че ли все по-рядко посягаме да прочетем някоя книга. За децата това се отнася в още по-голяма степен. Възпитаването на любов към книгите, желанието и потребността да ги четем, е задължение на семейството. Каквото и да ни казват в училище, ако не сме израснали в среда, където се чете и обсъжда прочетеното, заобиколени от книги като част от ежедневието ни, няма как да заобичаме четенето.

Така че родители, вашият пример е основополагащ и най-важен, за да станат децата ви четящи и мислещи. Начетеността се възпитава още от най-ранна възраст. Четете на детето си приказки, разглеждайте и обсъждайте илюстрациите в книжките, оцветявайте любимите му герои…

Забавлявайте се, докато четете. Разигравайте сцени от прочетеното, облечете се като героите, променяйте постъпки и събития от книжките… Така детето ще се пренесе в безкрайните светове на въображението и четенето ще предизвиква положителни усещания и емоции, а оттам ще се превърне и в необходимост.

Няма по-евтино развлечение или по-продължително удоволствие от четенето. – Монтен

Оставете детето само да избере книгите, които ще чете, съблюдавйте само те да отговарят на възрастта и развитието му, за да може да ги разбира, осмисля, анализира и да си прави съответните изводи. Ако съдържанието им е сложно и неразбираемо, то ще загуби интерес и мотивация да чете. Разговаряйте за това, което му е направило най-дълбоко впечатление, и което силно го е заинтригувало. Как то би постъпило в дадена ситуация, би ли променило нещо в героите или  в развоя на събитията в книгата…?

Карайте го да ви чете на глас любимата си книга, докато вършите ежедневните си домакински задължения. Превърнете четенето в ритуал за общуване и забавление.

Книгата е може би най-сложното и велико чудо от всички чудеса, създадени от човечеството по пътя му към щастие и могъщество. – М. Горки

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам