Етикетът в обществото

Елементарни правила на поведение

Благородното поведение може да завоюва дори враг – Чанакя

Какво е това етикет и има ли място той в нашето общество? Етикетът всъщност е културата на поведение – начин на изразяване, учтивост, спретнат външен вид, умение за справяне в различни ситуации.

Бумът на технологиите в последните години налага утвърждаването и на нови норми на поведение в социалните мрежи. Ето някои елементарни етикета:

 1. При представяне: първо се запознават мъж с жена, по-младите по възраст и обществено положение с по–стари.
 2. Запознавайки непознати, е добре да дадем кратка информация за тях (с какво се занимават/работят).
 3. Каквото и да е общественото ви положение, когато влизате някъде – поздравявате първи.
 4. На обществено място мъжът върви от ляво на жената.
 5. Шумният смях, разговорите с висок тон и обсъждането на хора на обществени места са недопустими.
 6. В театъра, операта, киното – телефонът трябва да е изключен или включен на вибрация.
 7. Неприемливо е мъжът да носи дамската чанта на придружителката си.
 8. Когато заемате местата си в киното, операта или театъра, вървите с лице към седящите, като водещ е мъжът.
 9. Не се ходи на гости без покана или предварително да са уведомени домакините.
 10. Ако сте поканени на обяд или вечеря – не е редно да закъснявате, освен ако не става въпрос за парти на блок маса.
 11. Коктейлите и блок мероприятията са преди всичко за сплотяване на кръг от хора и не е допустимо само да похапвате и пийвате, вместо да общувате с другите.
 12. Когато поканите някой на ресторант, ако той не е от близкия ви приятелски кръг, означава, че вие плащате сметката.
 13. Не поставяйте телефона си на масата. При необходимост нека е с екрана надолу.
 14. Да съобщите за нещо важно чрез СМС, говори за незрялост.
 15. Винаги спазвайте конфиденциалност – не четете чужди писма, чатове, извръщайте се при въвеждане на пароли.
 16. Писането с главни букви е равносилно на говоренето с висок тон.
 17. Преди публикуване на снимки с друг човек, поискайте разрешение.
 18. Не сушете чадъра си разтворен, поставете го в поставка за чадъри или го окачете.
 19. Неприемливо е да държите чантата си на колене или на стола, на който седите. Нейното място е на гърба на стола ви.
 20. Когато влизате в чужда стая, дори да е на децата ви – чукайте, така и те ще се научат да искат разрешение при влизане в спалнята.
 21. В асансьор винаги влиза първо мъжът и излиза най–близо стоящият до вратата.
 22. При светски разговор не се обсъждат политически, религиозни, здравни теми и такива, свързани с пари.
 23. Към всеки – независимо от възраст, обществено положение и позиция, стига да не е дете под 12 г. – е редно да се обръщате на „Вие“.
 24. На обществени места не се обсъждат възраст, семейни взаимоотношения, богатство, любовни връзки.
 25. При слизане от автомобил, винаги отваряйте вратата и помагайте на дамата да слезе, подавайки ѝ ръка.

Правила на поведението – това е превод на добродетелите на общодостъпен език – Франсис Бейкън

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам