Защо се съгласих на тази ситуация

Защо се съгласих
Снимка: pixabay.com

Забелязали ли сте? Ние, хората често имаме навика, когато ни се случи нещо неприятно, първо да се намусим в неприемане или да обвиняваме другите, или да хукнем да „поправяме“ нещата.

Не че трябва да се радваме на неприятното или че не трябва да дадем „обратна връзка“ на другите, или че не трябва да се опитаме да подобрим ситуацията си. Но това са неща, които трябва да направим на второ място.

На първо място трябва да си зададем един много важен въпрос: „Защо се съгласих на тази ситуация? Какво трябва да науча от нея за себе си?“

Защото всяка неприятна ситуация е нещо, за което сме дали вътрешно съгласие. Тя не ни е причинена от другите. Другите имат хиляди възможни лица.

Но от всички тези възможни лица ние вътрешно сме ги помолили да ни покажат точно тези, които ни показват. Помолили сме ги да ни „причинят“ нещо. Защото сами на себе си си причиняваме нещо – нещо, което не можем или не искаме да видим, че си причиняваме, така че се налага да го проектираме навън, извън себе си, та дано най-после го видим и променим (ако желаем).

Затова, нека не бързаме да реагираме. Нека поспрем и се запитаме: „Защо сътворих тази ситуация за себе си? Защо дадох вътрешно съгласие за нея? Какво мога да науча от нея за себе си? В какво отношение сам/а наранявам, предавам, наказвам, отричам, нагрубявам себе си?“ Първо това. И после реагирането. ?

Когато човек си отговори на тези въпроси и направи някои вътрешни корекции, често дори не се налага да коригира нищо извън себе си. Нещата се оправят от само себе си и повече не се повтарят. Животът е само наше отражение…


Източник: Facebook @Евгений Антонов

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам