За сънищата

„Сънищата ще ви покажат

и къде се намирате и накъде вървите,

те ще ви разкрият вашата съдба.“ Карл Юнг

Сънищата са тези  неуловими видения, които си остават  загадка. Техният  тайнствен език е  интересувал хората от  древни времена. В  миналото  сънищата са били  приемани като послания от Боговете и са оказвали влияние при взимането на с важни решения,  формирали са съдбата както на  хората.

Сънищата са  сфера на изследване от учените, психолозите, метафизиците.  Стотици книги са написани за тях, съществуват много техники за сънуване и въпреки това, много неща си остават неразгадани…

Откъде се появяват сънищата? Продукт на нашето въображение ли са? Реални ли са образите, които виждаме в съня си?

Какво представляват те – образи, появяващи се хаотично от минали силни преживявания или някакви подсказки от бъдещето…надникване отвъд?

Това, което виждаме и чувстваме докато сънуваме илюзия ли е или душата ни наистина броди в различни светове?

Според някои сънищата са илюзия, според други –  самият живот е илюзия.

Сънят мисля не е по-малко реален от живота.

Сънят е естествен, жизненоважен процес като дишането.  Всеки човек сънува средно по 5 пъти на нощ. Тези хора, които казват, че не сънуват, сънуват, но просто не си спомнят.

Сънищата са  мистерия с това, че при тях съзнанието и подсъзнанието се пресичат като образите и преживяванията от  ежедневието се сблъскват със  мъдростта на подсъзнанието.

Те носят тайнствени послания, които могат да ни подскажат какво се случва в нас и да ни помогнат да преодолеем вътрешните си конфликти. Сънищата по  необясним начин открехват врата към други светове и ни позволяват да надникнем в бъдещето. Могат да ни предупредят за опасности, а може и да доведат до някакво прозрение.

Какъв е техния смисъл?

  • Помагат ни да преодолеем проблемите си, промените и емоционалните си преживявания.

Обикновено сънуваме по-често след много напрегнати дни, след силни емоционални  изживявания – дали положителни или отрицателни .

  • Сънищата ни помагат  да изживеем болката и да се освободим от нея.

Обикновено, когато преживеем нещо  травмиращо, това ни  парализира. Необходимо ни е да изпитаме болката отново, да я преживеем още веднъж, за да можем да се освободим. Тогава сънищата са естествения процес, който ни  дава възможност по безопасен начин да изпитаме отново  чувствата и усещанията, които не сме успели да обработим и изпитаме през деня. Те ни помагат да осъзнаем всичко онова, което се е запечатило в подсъзнанието ни, но не сме си дали сметка за това, да му обърнем внимание, да го изживеем напълно и да се освободим от него.

Сънищата ни подсказват правилното решение и по т мистериозен начин ни отвеждат в  свят на Мъдрост, недостъпна  по време на бодърстване.

Мнозина учени и откриватели по време на съм са достигали до прозрения, променили живота на човечеството.

Теорията за относителността на Айнщайн, рационалният емпиризъм (теорията, залегнала в основата на съвременната наука) на Декарт, периодичната таблица на елементите на Менделеев, квантовата теория на Нилс Бор – всички те са се появили в резултат на сънища.

Предупреждават ни за бъдещи опасности.

В сънищата често виждаме  образи, които ни предупреждават за опасност или изживяваме нещо, което ни предстои да се случи. Това са гадателски сънища. Получаваме знаци, послания и напътствия.

  • Съществуват така наречените осъзнати сънища, които ни дават възможност да разберем принципа на намерението при управлението на реалността.

Осъзнатият сън е сънувайки да осъзнаваш, че сънуваш. Любопитно е, че такъв сън може да се  ръководи,  самият сънуващ  е режисьор на съня си и  прави всичко, което поиска, без ограничения.

Тези сънища ни помагат да разберем как действа мисълта.

 Сънищата ни не са просто фантазии, лишени от смисъл, а образите, които виждаме не са илюзии.

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам