Раждащият камък

В северна Португалия, в района на Фреита има огромна гранитна скала, от която през определен период се отделят малки камъчета. Майката камък „Pedras Parideiras“ е с размери 1000 нa 600 метра. По повърхността на грaнитния къс има множество изпъкнали образования с размери между 2 и 12 см.

С времето тези „бебета камъни“ под влияние на ерозията и изветряването се отронват от скалата „майка“ образувайки тъмни петна по нейната повърхност. Малките камъни са изградени от същия минерал като майка си, но външният им слой съдържа магнезиево – желязна слюда.

При дъжд, вода навлиза в пукнатините на слюдата. Когато температурата падне тази вода замръзва, навлиза все по – навътре в слюдата и постепенно малките каменни късове се отделят от скалата. За местните „ скалата майка “ символизира живота и плодородието.

Те вярват, че ако жена постави под възглавницата си „камъче бебе“ шансовете и да зачене многократно се увеличават. Тъй като „Pedras Parideiras“ е част от парк взимането на малки камъчета е забранено, което обаче не спира разграбването им.

Това чудо на природата, този феномен се среща на още няколко места по света. В Китай съществува подобен „камък майка“, който на всеки 30 години „ражда“ камъни с форма на яйца, но доста по–големи от португалските – между 30 и 60 сантиметрови. За тези яйца също се смята, че носят късмет и благоденствие.

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам