Умеят ли птиците да говорят

Според едни научни изследвания птиците не могат да говорят като хората, а само имитират звуците. Има обаче и учени, които са на друго мнение.

Някои видове пернати с успех имитират човешката реч – скорците, враните, папагалите и, разбира се, присмехулниците. Всъщност птиците просто копират звуците, които чуват, като това няма връзка със смисъла на звуците. Една от най-важните функции на птичите песни е привличането на полов партньор. Смята се, че с годините птиците разширяват репертоара си, като включват в своите песни най-различни звуци от околния свят, включително и от човешката реч.

Има обаче и изследователи, които са убедени, че някои птици съвършено добре разбират за какво става дума в човешката реч и използват определени звуци, цели думи и изрази съвсем на място.

Знаете ли например, че очите на щрауса си по-големи от мозъка му?
Мозъкът на щрауса средно тежи около 42 грама, а само едното му око е около 48 грама. Смята се, че големината на очите му е плод на еволюцията. Интересно също е, че за да гарантират безопасността си, за да успяват да си набавят храна, щраусите могат да виждат не само напред, но и настрани.

Друг интересен факт е, че температурата на птиците е с 8 градуса по-висока от тази на човека. При пернатите терморегулацията е добре развита и в зависимост от вида им вътрешната им температура може да варира между 40 и 43 градуса. Обяснението за това е по-бързият метаболизъм на птиците. Тази висока температура също скъсява периода на мътене, а новоизлюпените малки пък се нуждаят от топлината на родителите си, защото не могат сами да регулират температурата си.

Знаете ли, че в света съществуват няколко вида отровни птици? Това е доста необичаен феномен, но е факт – съществуват 6 вида отровни пернати. Токсичността им обаче е пасивна, отровните вещества са активни, само когато птицата е застрашена или нападната. Отровата не може да предизвика смърт за човека, но реакциите са болка и изтръпване.

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам