Смехът е чудо

Смехът е чудо

„ЧОВЕК МОЖЕ ВСИЧКО ДА ЗАГУБИ – МЛАДОСТ, ЗДРАВЕ, СИЛА, ВЯРА, ПАМЕТ, ИМЕ…
ЗАПАЗИ ЛИ СМЕХА СИ, ТОЙ ОСТАВА ЧОВЕК!

Къде е изворчето на смеха? Колкото и да го търсиш, не можеш да го уловиш. Поводът може да е съвсем нищожен. А понякога и без повод отскача кресчендото на смеха. После се питаш за какво толкоз си се смял. И не можеш да разпознаеш собствения си глас.

Смехът е заложен в самия ти генетичен код. Там, където е живецът на човешкото съществувание.

Смехът е твоята родова отлика. Смехът е вътрешната свобода на човека. Никаква потискаща сила не може да го заглуши. Смехът избликва непресушен, неудържим, дръзновен.

Смехът е самоотбрана срещу враждебните сили. Чрез него надмогваш всичко, което стои зад теб, което е неизмеримо по-силно от теб.

Единственото ти надмощие!

Може да си най-тъжния човек. Смехът не е характер, а неосъзната философия.

САМОУТВЪРЖДАВАНЕ!

Може да си в най-тежка безизходица.

Смехът напира извътре и повдига товара ти. Дори, колкото по-трудно е битието ти, толкова по-буйно клокочи твоят смях, за да възстанови вътрешното ти равновесие. Колкото си по-унизен, толкова по -експлозивно избухва смеха ти, сякаш от само себе си, за да защити достойнството ти.

Никой и нищо не може да спре смеха.

Той изригва тъкмо в най – неочаквания миг, за да облекчи дишането и да ободри стъпките ти. Сковани усмивки, подтиснат смях, забранени шеги – това са симптомите на болест. Но смехът винаги намира пролуки, за да се разрази още по-напорист.

СМЕХЪТ Е ВЪТРЕШЕН САМОРЕГУЛАТОР.
ОСВОБОЖДЕНИЕ Е СМЕХЪТ.“

/Блага Димитрова/

Мога да добавя само: СМЕХЪТ Е ЧУДО!

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам