Пътешествието на «ОК» от вестник Boston

OK
Снимка: bsnscb.com

Като инициал в разговорния и писмен език, «ОК» е същински феномен, възникнал в английския език и пренесъл се в десетки други, дори стотици езици по света. Съществуват много мотиви за това как и откъде се е зародил. Коя история е истинската? Истината е малко шантава…

В книгата «Митове за думите», David Wilton представя различни разяснения. Твърди се, че ОК датира от древногръцката фраза „ola kala“ (όλα καλά) – в буквален превод „всичко добро“ и тълкуващо се “всичко е наред”. Други казват, че Андрю Джаксън е приел думата „okeh“ на индианците Чокто. Трети пък го приписват на телеграфа и термина Open Key. Според четвърти се дължи на прякора на американския президент Мартин ван Бурен, наричан Old Kinderhook.

Етимологът Алън Рийд от Колумбийския университет проследява думата до нейния първоначален произход в Бостън през 19 век. През 1838 г. вестникарските редактори в града започнали да изписват разнообразни съкращения в своите печатни материали. Така от нормални съкращения се превърнали в умишлено грешно написани инициали. Докато в един паметен ден на 23 март 1839 г., Boston Morning Post употребява в своя статия израза „o.k. — all correct“, умишлено изписан с О и К, а не с А и С.

… would have the „contribution box,“ et ceteras, o.k.—all correct—and cause the corks to fly, like sparks upward.

И така, «ОК» от игриво изписване, вкоренено в английския език, преминава към фраза, която излиза от страниците на вестник „Бостън“ и „пътува чрез устите“ на хората по света.

Източник: io9.gizmodo.com

методи за отслабване

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам