ПАРАЛЕЛНИ РЕАЛНОСТИ

Цялата Вселена е многомерна и е изградена от паралелни реалности. Всяка паралелна реалност е пълна с живот, на всички нива на сътворение. Ние, хората, сме потопени в едни от най-плътните нива, затова сетивата на човешкото ни тяло са пригодени да усещат и възприемат най-плътните нива на съществуване. Но за нашата душа граници не съществуват. Когато човек напредне в процеса на възстановяване на връзката със своята душа, тогава той е в състояние да пътува и да се докосва до останалите измерения, които ни заобикалят.

Когато заживеем живот, в който възприемаме заобикалящия ни свят, не само със земните ни сетива на нашите физически тела, а и със сетивата на нашата душа, тогава пред нас се разкрива коренно различен свят от познатия ни досега физически свят. Когато това се случи на някой човек, той неминуемо, рано или късно, ще се докосне и до паралелните реалности, които оказват голямо влияние в творческия процес на душите.

Спомняте ли си, когато ви споделих, че всички ние, преди да слезем на Земята, минаваме през процес на подготовка за настоящия физически живот? Много от вас навярно имат спомени като дежа-вю от своето бъдеще, преди още да са го преживяли. Питали ли сте се, как това е възможно? Отговорът се корени в паралелните реалности, които ни заобикалят. Това са безброй възможни варианти на развитие, които се намират в състояние на холограмно проявление. Те са безкрайни възможности, по подобен начин на скицата на един художник. Първоначално художникът скицира своята картина, оглежда я и ако нещо не му хареса в някой детайл той го изтрива и го обрисува на ново. По този начин може да рисува и трие нови и нови детайли, докато не получи точно тази визия, която търси и усеща със сърцето си, че желае да сътвори.

По същия начин паралелните реалности оказват влияние в живота на хората. Душите имат достъп до тях и са наясно с всички възможни варианти по които може да се развие животът на Земята, преди да се въплътим на нея. Но паралелните реалности са само една скица, проявена на холограмен принцип. Те никога няма да се проявят във видимия материален свят, ако не насочим вниманието си към картината и не я изпълним с енергия или ако използваме пак примера за художника, няма как скицата на един художник да оживее в картина, ако не я изпълни с цветове. Когато уловим образ, който получаваме от друга паралелна реалност и в същото време го задържим достатъчно дълго време в съзнанието ни, докато не изградим съзнателен модел за него, който провокира в нас чувства и емоции, с които започваме да го захранваме с енергия, тогава ние сме в състояние да сътворим паралелната реалност и във видимия материален свят.

Образно казано, паралелните реалности са черновата на нашите творения. Душите са наясно с всички възможности, които съществуват. Преди да се въплътят в човешко тяло те се подготвят като вземат всички възможни ресурси от знания, умения и енергия, от които се нуждаят, за да могат да нарисуват картината на своя живот. С други думи казано, ако паралелните реалности са клавишите на едно пиано, то знанията и уменията, които вземаме със себе си в настоящия живот са нотите, които ни показват как да възпроизведем симфонията на нашия живот.

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам