Най-дългата официално приета дума в българският език

Разговорно може и да има думи и с повече букви, но-най-дългата дума, която официално присъства в Българският Тълковен Речник е думата „непротивоконституционствувателствувайте“.Сyдържа 39 букви , а вложеният смисъл е „не извършвайте дейности против Конституцията“.

На кого му е хрумнало не е ясно, но се знае, че е била въведена през 1947-ма година, по случай приемането на Димитровската Конституция.

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам