Истина или лъжа?

Не е лесно да се забележат лъжците. Особено в писмената комуникация.

Човек мами, независимо дали е от личен интерес или заради някаква необходимост. Има психолози и поведенчески експерти, които използват нашия език на тялото, за да разберат кога и дали някой лъже. Така наречените микро-изрази дават информация за емоционалния живот на измамника. Ами писмената лъжа? Конкретно: тя е непрекъснато в ежедневието ни, в края на краищата, ние постоянно общуваме писмено онлайн.

Изследователи от университета Корнел в Ню Йорк са разработили Android приложение за съобщения, за да съберат възможно най-много примерни текстове, чрез които да правят анализи. В рамките на седем дни екипът събира общо 1703 разговора, от които в 351 се е съдържала поне една лъжа. В последствие се изследват средния брой думи за верни и фалшиви съобщения. Освен това се определя пола на подателя за всеки тип съобщение.

Те също така разглеждат процентите на писмени идиоми или егоцентрични думи като „аз“, думи, които се отнасят до други като „вие“ или „ваши“ и незадължителни фрази като „вероятно или евентуално“. Защо това е важно? Самоориентираните местоимения често показват собственост и обща отговорност, докато местоименията, свързани с други, могат да сигнализират за дистанция и липса на отговорност.

Отбелязана е и доста интересна разлика между половете. Жените използват средно по 8 думи в едно текстово съобщение. Ако си измислят нещо, броят на думите се увеличава до 9.2 и повече. Мъжете, от друга страна, се придържат към еднакъв брой думи: независимо дали лъжат или са честни, средната им стойност е 7 думи.

Както забелязваме, разликата не е особено значима – в края на краищата, това са само една-две думи повече – препоръчително е да се разгледа по-отблизо избора на думи, казват учените. Проучването установява, че лъжците са склонни да използват егоцентрични думи. Така те пишат в его-формата. В анализа, свързан с пола, изследователите отново откриват някои съществени разлики. Жените използват по-скоро самоориентирани думи и по-малко думи като „ти“ или „вие“. От друга страна, мъжете използват „аз“ много по-малко, в сравнение с думи, ориентирани предимно към останалите.

Общото между двата пола: Когато лъжат, използват фрази, които показват вероятност. Мъжете най-много харесват „сигурно“ или „вероятно“, а жените – „опитвам“, „опит“.

Като обобщение, лъжите са по-трудни за откриване при мъжете, отколкото при жените. При хората лъжата не се проявява толкова обективно чрез дължината на изказа, а може да бъде определена конкретно само чрез тънкости, открити в някои прилагателни.

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам