Интересни разсъждения за идолопоклонничеството

Из размислите на Andy San относно „Идолопоклонничеството е най-разпространената и разрушителна вяра в съвременния свят“

24. Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.

Из Свето Евангелие на Матея, Глава 6

идолопоклонничествоСпецифичното в юдейската религия и нейните два основни деривата: християнството и исляма е това, че в тях под Бог най-често се разбира едно конкретно, доста опасно и отмъстително всемогъщо същество, което се е ангажирало лично с интересите на своите последователи (юдеи, християни или мюсюлмани), поради което на всички останали хора се гледа като на същества второ качество (гои, еретици, неверници, безбожници, гяури и т.н.), които, ако се налага могат с чиста съвест да бъдат експлоатирани или дори унищожени.

Всички тези хора са идолопоклонници, които вярват в някакъв измислен от тях върховен идол. И докато това колективно и организирано идолопоклонство не бъде окончателно унищожено, няма никакви шансове за мир на Земята, защото „богоизбраните“ народи и религии винаги ще се опитват да доминират над всички останали и да им натрапват своя култ и догми.

Трябва обаче да отбележим, че и в юдаизма, и в исляма, а още повече в християнството винаги е имало, има и сега ярки и мощни духовни течения и личности, които са утвърждавали една съвсем друга визия за Бога като извечен и универсален извор на любов, състрадание и мъдрост. Именно тези течения (кабала, богомилство, суфизъм и др.) са съзвучни с великите духовни традиции на Индия, Персия и Китай.


Източник: Facebook @Andy San

методи за отслабване

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам