Чешмата, която носи щастие

Чешмата, която носи щастие Предполагам малко са тези сред нас, които знаят къде се намира Чешмата на щастието в България? В близост до София, на около 40 км. край село Боснек, има чудодеен извор, известен като Живата вода. Названието на Чешмата щастието дава османският пътеписец Евлия Челеби. От устата на крокодил изваян от камък, извира водата и според народните поверия има лечебна сила.

Особеното и изключително интересно е, че водата тече на различни интервали от време. Може да спре за известно време, след което отново да бликне или да пресъхне за дълго. Няма логика при интервалите на извиране и научно обоснование на това. Не може да се предвиди кога и колко ще потече. Това странно и мистериозно поведение на водата поражда много суеверия. Според тях, ако пред чешмата застане грешен човек, водата спира да тече или капе едва. И обратно – потича, ако пред нея се изправи добър човек.

Легендите разказват, че на върха над чешмата имало езеро, там живеел воден бик, нараняващ добитъка на селяните. Те искали да спасят животните си и за тази цел закачали ножове на рогата им. Веднъж водният бик бил ранен и се потопил в езерото. Водата станала червена от кръвта му и изчезнала. Според поверията, когато бикът се обръща в земята, спира и отново пуска притока към извора.

Народните вярвания повеляват, че водата има вълшебна лечебна сила и хората идват при чешмата, за да си наточат вода и да почерпят от живителните ѝ сили. Естествено, стига изворът да не реши, че не са добри хора… Такива спорадични извори са изключителна рядкост в света. На нашия континент – Европа има само още един, той се намира във френските Алпи.

Село Боснек е на около 15 км от Перник. До вълшебния извор се стига по черен път, достъпен само за високопроходими автомобили. Пеша се изминава за близо час и половина. До извора има пещера, където е изграден заслон.

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам