7 октомври – Световен ден за достоен труд

На датата 7 октомври се отбелязва Световният ден за достоен труд в повече от 130 държави в целия свят. Празникът се чества по решение на конгреса на Международната организация на профсъюзите и обединява синдикалисти от много държави по света в усилията им за спазване и установяване на работните права и солидарност.

На днешния ден синдикатите по целия свят се обединяват за постигане на по-справедливо заплащане, сигурно работно място и закрила. Според Европейската конфедерация на профсъюзите, достойните условия за труд включват няколко основни принципа. Трябва да бъдат затворени временните работни места, които вредят на здравето и застрашават живота на служителите.

Нужно е да бъде въведена по-добра организация на труда, както и да се създаде благоприятна работна атмосфера. Важно е да се осигури по-голям баланс между работата и личния живот на служителите. Европейската конфедерация на профсъюзите акцентира върху възможността постоянно да бъде предлагано обучение и развитие на уменията.

Иска се още на работниците да бъде предоставена силна защита чрез законодателството, както и да се изгради система от социални грижи за европейските граждани, сменящи работното си място всяка година.

„Един от симптомите на достигането до ужасен нервен срив е убеждението на човека, че работата му е ужасно важна.”

Бъртранд Ръсел

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам