За вечния Живот тук и сега

Живот

Из бележките на Andy San…

Живял съм с няколко дзен наставници – и всички до един бяха котки. Дори и патиците са ми давали важни духовни уроци. Самото им наблюдаване е медитация. Колко спокой­но се носят по водата, без притеснения, напълно присъст­ващи в Настоящето, изпълнени с достойнство, съвърше­ни, както може да бъде съвършено само лишено от ум съ­щество.

Екхарт Толе, Силата на настоящето.

Колкото и да е странно, животните ни превъзхождат. Всички те се ръководят в поведението си от своя вроден безпогрешен инстинкт. Нямат чувство за време, а следователно и за смърт. За разлика от нас, хората, те не са вкусили от забранения плод на Дървото на познанието на добро и зло и поради това нямат нашия вечно неспокоен и объркан човешки разум.

Спасението е единствено в пробуждането на интуицията, която подобно на инстинкта, ръководи човека безпогрешно отвътре. Но за разлика от инстинкта, който е групов, интуицията е индивидуална и се усилва с разширението на съзнанието.

След като се пробуди интуицията, човек влиза, подобно на животните, в хармония с Живота и изгубва всякакъв страх от смъртта. А разумът се превръща в един изключително ценен и много полезен покорен наш инструмент.

Или, както е казал индийският мъдрец Шри Рамана Махарши (1879-1950):

Като се качиш във влака, остави куфарите си на пода. Влакът ще носи и тях.


Източник: Facebook @Andy San

методи за отслабване

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам