Една по-различна Закрила на детето

Норвегия успява да породи огромен интерес, относно методите на възпитание на деца. В държавата на най-малките се гледа като приоритет като за неспазване на законите за възпитание се налагат строги рестрикции.

Норвежката служба защита на детето – Barnevernet отговаря за благосъстоянието на децата и упражнява едно от най-стриктните законодателства в света по отношение на малките.
Агенцията обаче се превръща в обект на недоволство и критики от цял свят, заради методите, които използва. Рестрикциите, които се налагат често пъти представляват отнемането на деца от родителите им и даването им в приемни семейства. Освен чужденци и семейства със смесени бракове, потърпевши са и самите норвежци, които със зъби и нокти се опитват да се преборят със системата.

Една проста статистика показва, че:
През 2016 година в страната са родени 58 890 бебета.
Сигналите за деца в риск са 58 200.
А 21 848 деца са отнети от семействата им.
90% от отнетите деца никога не се връщат в семействата си.

Често срещани причини за разследване от службата и отнемане на деца са например открит кариес на детето, невъзможността му за съсредоточаване в час или отказ за кърмене от страна на майката. Рядко деца се отнемат поради физически тормоз, тъй като това е строго забранено и почти никой не си го позволява.

Ако живееш в Норвегия, ще спазваш правилата на Норвегия:
Пример – Ако поканиш гости вкъщи на парти, трябва да се увериш, че децата са заспали и нищо не ги обезпокоява. Децата не могат да присъстват или играят около хора, които употребяват алкохол. На консумацията на алкохол пред деца, агенцията за Закрила на детето, не гледа с добро око.

Barnevernet е сравнявана с нацистка организация поради прилагането на несъответстващи по размер на провиненията наказания и изключително погрешните методи, чрез които се рушат семейства.

През 2016 над 170 норвежки социални педагози, адвокати и психолози пишат отворено писмо до държавата, в което обвиняват въпросната служба, но ефект от това не се появява. Bernevernet се смята за държава в държавата, която е напълно недосегаема за контрол и която никога не признава грешки.

Заради нея Норвегия участва в редица дипломатически скандали с не една или две държави. Един от най-острите конфликти остава този с Чехия.

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам