Време е да кажеш НЕ

Живеем в дни, в които да кажеш „НЕ“ се оказва трудно и неприемливо. Повечето от нас използват дежурното „ДА“ непрекъснато в ежедневието си, дори това да е свързано с вътрешен дискомфорт или не/осъзната борба.
„НЕ“се приема за дума с отрицателен заряд, белег е на неуважение или лошо отношение към отсрещния.

Замисляме ли се обаче, че повечето „ДА“ предизвикват налагане на противоречиви усещания, когато „НЕ“ крещи отвътре, но ние просто не посмяваме да го изречем?

Приели сме за правилно схващането, че в една връзка, положителният отговор е равнозначен на любов и уважение към другия.
„ДА“ носи послание, което се харесва на околните и често пъти точно защото сме свикнали да не отказваме, ние правим компромис със собствените си схващания и мироглед.
По този начин се съгласяваме със ситуации, които не са приемливи за нас и някъде из всичко това накрая се губим. Очертава се една линия на живот според очакванията на околните.

Възпитанието в детството ни е основно и налагащо модела на положителния отговор. Поради редица религиозни, обществени и морални причини сме свикнали да се съгласяваме дори с това, което не желаем. Причината е една – научени сме, че така ще бъдем обичани и харесвани и приемани за добри и любезни. Никой обаче преди толкова години не ни е вметнал в скоба, че непрекъснатото съгласие против волята, води до неудобство в тялото ни, неудобство в живота ни и дори депресивни състояния.

„НЕ“ не е чак толкова лошо!
С думичката често пъти поставяме граници, необходими на самите нас да съществуваме спокойно и удобно в себе си и в света наоколо. Не е задължително „НЕ“ да обижда, напротив. Да си честен с другия е повече от прекрасно. Ясният и недвусмислен отговор е много по-добрия отговор и за двете страни! Понякога обаче се изисква доза смелост и правилен подход.

  • Дори когато ви е трудно да откажете на някого, не отлагайте разговора! Това е основна грешка, с която си даваме време да изберем точните думи, а и често се надяваме, че може и да ни се размине.
  • Бъдете честни и категорични, казвайте „НЕ“ спокойно и уверено.
  • Аргументирайте се защо избирате „НЕ“. Никой няма да ви се разсърди, ако любезно и искрено разкажете как се чувствате.
  • „Ще видим“ в повечето случаи оставя вратичката отворена и не е равнозначно на отказ.
  • Чувствайте се смели и вярвайте в правотата си да откажете.

И не забравяйте: Когато пренебрегвате собствените си желания, вие правите съзнателен избор. Сега помислете как ще подходите следващия път, в който сте сигурни, че „НЕ“ е вашият отговор.

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам