Вашето бъдеще, подобно и на миналото ви е история, която сами създавате

Из размислите на осъзнатия човек

бъдещето Бъдещето, което очаквате, е проекция на вашите вярвания и убеждения за миналото. Бъдещето ще бъде като миналото, само ако продължавате да имате същите мисли, които сте създали в миналото.

Когато промените мислите си за миналото, променяте и мислите си за бъдещето и така създавате едно по-добро бъдеще. Вашето бъдеще, подобно и на миналото ви е история, която сами създавате.

Ако разглеждате себе си и живота си през призмата на страха, вината и недоверието, ще очаквате мрачно и нерадостно бъдеще.

Ако разглеждате своето бъдеще през призмата на любовта, невинността и вярата, ще очаквате и радостно бъдеще.

Ако се страхувате от това, което ви очаква, вие сте в плен на вярата и греха.

Умът, който планира, не вижда, че тук и сега е всичко, от което се нуждае, за да се създаде едно бъдеще напълно различно от миналото, без продължаване на съществуването на всякакви стари идеи и нездравословни убеждения. Предварителните очаквания не играят никаква роля, защото увереността в настоящето направлява посоката на движение.

Не трябва да се тревожите за бъдещето. Никога не сте го правили и няма да го правите. Бъдещето само ще се погрижи за себе си. Вашата задача е да настроите съзнанието си към чудото, красотата и ценността на настоящия момент, което ще ви направи щастливи точно сега и точно днес, и ще продължите да бъдете щастливи и след това.

Твоето минало няма силата да те преследва. Ти сам се преследваш, фокусирайки се върху спомените, които те нараняват.


Източник: Facebook @Евгений Антонов

методи за отслабване

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам