В каква поза трябва да спим

Не всеки от нас се замисля дали лежи правилно и влияе ли това на качеството на съня ни. Специалистите твърдят, че разположението на тялото и знанието за това на коя страна трябва да бъде главата по време на сън оказват влияние не само на качеството на съня, но и на здравето ни като цяло.

Днес много хора следват съветите на учения като йога и фън-шуй при подреждането на дома, на мебелите и различните аксесоари. По този начин се стараят да променят своя свят и да постигнат вътрешна хармония.

Й О Г А

Според учението йога всеки човек притежава индивидуално магнитно поле, аналогично на нашата планета. В полза на здравето ни е необходимо да спим по такъв начин, че електромагнитното поле на Земята и на човека да съвпадат. Тогава ще се наспиваме, а пробуждането ще ни донесе само положителни емоции. Най-добре е да се спи с главата на север или североизток. Това разположение на тялото ще допринесе за лечението на някои болести, а така също и за повишаване на материалното ни благополучие. На съпружеските двойки то ще помогне по-дълго да запазят сърдечните си отношения.

Ф Ъ Н – Ш У Й

се занимава не само с разположението на мебелите и аксесоарите в дома, но и подробно регламентира избора на леглото, а така също и разположението на човешкото тяло по време на сън. Според източното учение фън-шуй, когато спим, краката или главата не трябва да бъдат обърнати към вратата.

Но това не е всичко. За успеха на вашата работа оказва влияние дори формата на гърба на леглото. За творческите личности е подходяща вълнообразна форма, за бизнесмените – овална или полукръгла. Триъгълна форма не се препоръчва за никого.

Числото ГУА

За да разберем на коя страна трябва да бъде главата ни по време на сън, е необходимо да изчислим числото ГУА. Напишете на лист хартия годината на вашето раждане. След това съберете последните две цифри. Ако резултатът е двузначно число, съберете ги още веднъж. За мъжете е необходимо да извадите полученото число от 10. За младежите, родени след 2000 година, полученото число трябва да извадите от 9. Жените прибавят към полученото число 5, а момичетата – 6.

Ако при жените в резултатът от всички действия се получи числото 5, заменете го с 8. Ако при мъжете се получи 5, заменете го с 2.

И така, ако вашето число е 2,6,7 или 8, то вие сте представител на западната група и най-доброто разположение на главата е североизток, югозапад, запад и северозапад. Ако вашето число е 1,3,4 или 9, вие сте от източната група и на вас ще ви подхождат посоките север, юг, югоизток.


"371 Идеи за бизнес"": Електронен наръчник с бизнес идеи, които работят дори и по време на пандемия.

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам