Успехът

Успехът е благосклонен към подготвените умове.

– Луи Пастьор

Какво е успехът и как се измерва той?

С властта, която имаме? Парите, които сме натрупали? Колите, яхтите, които притежаваме? Жените или мъжете, с които сме били?

Не, успехът е еквивалент на щастието.

Успехът е любовта на близките ни. Именно тази любов е най–големият измерител на успеха! Разбира се, това, което сме постигнали в професионалния си път, е много важно и удовлетворяващо, но още по–важно е дали сме отделили достатъчно време на семейството и децата си. Добър пример ли бяхме за тях?

Успехът е дали сме се дообразовали – научих ли достатъчно нови неща, прочетох ли нужните ми нови книги?

Успехът е бяхме ли достатъчно често със старите си приятели, подкрепяхме ли ги, когато имаха нужда от помощ, завързахме ли нови приятелства, обогатих ли се и обогатих ли ги и тях?!

Успехът са усилията, които сме положили, за да се доусъвършенстваме, не просто талантите, дадени ни от господ, а трудолюбието и всеотдайността ни.

Успехът е добротата ни – на колко хора успяхме да помогнем с усмивка, комплимент, жест, пари…?

Успехът е умението да общуваме, да водим диалог с всички: с малки и големи, интелигентни и не чак толкова.

Успехът е постигането на емоционална интелигентност – умението да разпознаваме емоциите и реакциите: нашите и чуждите.

Успехът е способността да прощаваме – никой не е безгрешен, всеки има добри и лоши дни.

Успехът е да можем да приемаме критика – във всяка критика има поне по зрънце истина. Успехът е гъвкавостта в отношението ни с хората, не да ги квалифицираме.

Успехът е умението да сме аналитични – да познаваме силните и слабите си страни.

Успехът е способността да контролираме мислите си – всички сме чували за положителното мислене и ползите от него.

Успехът е съвкупността от качествата и всичко онова, което сме направили или не сме в жизнения си път! Успехът е част от живота.

А вие, успешни ли сте?

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам