Техниката „скоростно четене“ и как да я усвоим

По данни 90-95% от хората четат наум със скоростта, с която го правят и на глас – средно между 200 и 350 думи в минута. Това е така, защото вокализираме – произнасяме всеки един звук отчетливо в главата си.

Съществува обаче така нареченото скоростно четене, при което информацията се анализира, разбира и обработва от мозъка точно толкова добре, колкото и при четенето с нормални темпове. При скоростното четене не е нужно да обръщаме детайлно внимание на всяка една дума, а можем да сканираме написаното на няколко реда наведнъж.

За да докажем, че не е нужно внимателното прочитане на всяка една дума, прочетете текста по-долу и сами ще установите, че единствено със зрението можем да сглобим и разберем информацията, дори тя да е поднесена неправилно.

Сепорд писхлоози от увентеириста Кмерибдж, рдеа на букивте в енда дмуа не е от зенанчие, смао е внажо правъта и песлонадта бвука да са на привалонто мсято. Дригтуе Бвуки мжое да са ръзбарнаки тотнало и тсетка пак ще е чилтев. Паринчтиа е че чкивошея мъозк не чтее бувалкно а вджиа дтумие ктао ендо цляо. Мъоъзкт е нйа-увдинитяелит оагрн в чшокветоо тляо. Той увапрлвяа катко натише жнинези фикунци, ткаа и потвеендиео ни. Ниатше млиси, сомнепи и чвувтса са полд на нтеогваа дейност. Мгноо чсето пошренго го савявнарт със снложа тфеленона цнатрлеа или спюеромкптъур. Тзои орагн е мгоно по-сжлеон и от най-стлаожна мнаиша. Пзниаянтоа ни за мкзъоа, впръкеи итенивзинтне иледсзиваня, са все още чснтчиаи.

Произнасянето наум на думите ограничава скоростта ни на четене. Защото зрителният анализатор на мозъка е способен да възприеме и обработи стотици и дори хиляди пъти повече информация, отколкото слуховия. Най-важното , което трябва да направим е да се научим да възприемаме и обработваме текстова информация главно чрез зрителния анализатор. Разбира се това е трудно, тъй като сме обучавани и свикнали на друг тип четене. Но това не е невъзможно. Има няколко упражнения, които изискват време и труд, но ще си заслужава.

Какво да направите, за да се научите да четете скоростно?

  • Започнете книга и докато я четете бройте до 50, а след това обратно. Това ще подтисне слуховия анализатор по време на четене (той ще е зает с броенето), а зрителният ще е зает със самото четене. Целта на това упражнение да научите мозъка ви да разбира информацията без да използва слуховия ви апарат.
  • Не четете всяка дума. Човек обикновено сканира с погледа си откъс от текста с размер около 4 см, който съдържа от 3 до 5 думи. Вместо да четете всяка дума, премествайте очите си и сканирайте един отразък, после следващия. Използвайте периферното си зрение и не се съсредоточавайте върху конкретни думи.
  • Правете по-малко движения с очите. Докато четем, местим очите си постоянно, защото реагираме на отделни думи. По-вероятно е да спрете зрението си на думи, които са по-дълги или които срещате за първи път. Ще четете по-бързо, ако съкратите движенията на очите си. Не се спирайте на определени думи, а се придвижвайте плавно към дадено място на страницата. Сканирайте по четири сантиметра.

Скоростното четене има много преимущества пред обикновеното. Освен по-бързо, информацията се усвоява много по-добре. Мозъкът ни започва да работа така да се каже на по-високи обороти и възприятието на информация става по-качествено.

 

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам