Нещастието на неандерталците

Проучванията, свързани с изчезването на неандерталците предизвикват масови дебати и до днес.

След едно от най-спорните изследвания се твърди, че неандерталският човек е станал жертва на обръщането на магнитното поле на Земята. Според оспорваната хипотеза за изчезването на нашите нещастни европейски братовчеди, причина е излишъкът от UV лъчи.

Изчезването на такъв близък до нас човешки вид, този на неандерталския човек, винаги е предизвиквално интерес, любопитно е какво се е случило преди 40 000 години. Категорични доказателства няма, но някои от споменаваните до ден днешен причини са например изменението на климата (и следователно околната среда), което би унищожило плячката, от която са хранени неандерталците.

Друга хипотеза все още приписва изчезването на неандерталците на по-голямата културна еволюция, която вече има по-ефективна комуникация и по-големи и по-сложни общества. Накратко, палеоантрополозите не са лишени от въображение, винаги са придружени от солидни научни доказателства, макар и никога окончателни.

ГЕОМАГНИТНА ХИПОТЕЗА

Към серията от добре познати теории се присъединява и геохимично обяснение от двама палеомагнити – Джим Канал и Луиджи Виглиоти. Двамата изследователи (които признават, че нямат опит в палеоантропологията) са представили тезата си през призмата на геофизиката.

Изследването им започва от някои събития от последните стотици хиляди години, когато магнитното поле на Земята е отслабено и понякога обърнато. В тези случаи относителната по-ниска интензивност на магнитното поле е изложила планетата на увеличен поток на ултравиолетова (UV) слънчева радиация.

Излишъкът от ултравиолетово излъчване може да стимулира мутации и дисбаланс на физиологично ниво, но по-специално, само ген (който кодира така наречения арилов рецептор), променен в неандерталците, би изпълнил защитното действие от последствията от излишък от UV.

Един от тези моменти на отслабване на магнитното поле настъпва около преди 41 000 години, когато последните неандерталци са открити в Европа и в Западна Азия. От това двамата изследователи правят заключение, че неандерталците, генетично по-малко защитени от UV лъчи, са претърпели оксидативен стрес, който е причина за изчезването им.

КРИТИКИТЕ

Проучването предизвика широко разпространено недоумение. Фактът, че събитието се е случило в интервала, в който нашите братовчеди са изчезнали, не означава, че това е било причината за тяхното изчезване. Мнозина твърдят, че са необходими по-солидни доказателства.

Все още науката не може да предостави категорични факти за изчезването на неандерталците. Може би отговорът на въпроса какво се е случило, ни чака някъде в бъдещето. Със сигурност се знае само едно – съвременните хора нямат нищо общо с тях.

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам