Как да предпазим децата си в Интернет

Интернет има все по-глобално и трайно място в нашия живот. В ежедневието ни се появи нова голяма опасност. Интернет, от който дълги години вече ни предупреждаваха, се разбра, че не е единственият изход от жаждата за информационен глад, но е и доста опасен изкусител, пълен с пороци, можещ както да ни предостави най-новата и полезна информация, така и да ни залее с помия. Вече съвсем не на шега, родителите са притеснени как могат да опазят децата си от вредното му влияние.

Най-лесният метод е забраната, но той е неефективен. Именно на това желание разчитат компютърните компании, предлагащи разнообразни филтри – програми и методи за блокиране на вредните сайтове – порнографски, националистически, терористични вербовчици. Това обаче не е изходът.

Филтрирането не само е в противовес с принципите на свободния достъп до информация, но е и доста неефективно. Тези, които доставят опасната информация, бързо усвоиха езика на полезните и популярните сред децата сайтове (свързани с образованието, екологията, изкуството), от което малолетните пострадаха жестоко.

Борбата на всички нива с опасностите в интернет пространството е трудна и ще продължи дълго. Ето и някои разработени средства с нея:

Принципи за безопасно ползване на Интернет

Ръководство за родители

Какво представлява Интернет?
Световна компютърна мрежа, която съдържа разнообразна информация, даваща възможност за обучение, делови и лични контакти, развлечение.

Кой управлява Интернет пространството?
Никой. Всеки средностатистически човек има достъп до компютър, от там и до Интернет.

Скъпи родители, сърфирането в Интернет е за цялото семейство.
Интернет е подобие на информационните средства като радиото, телевизията и книгата. За да използват децата по най-добрия възможен начин Мрежата, са нужни съвети и контрол от възрастните. Задължение на родителите е да наложат граници и условия за ползване на интернет пространството от децата.

Емоционалното, физическото и интелектуално развитие на всяко едно дете е строго индивидуално. Родителите най-добре са способни да определят кога техните деца са готови самостоятелно да ползват интернет информацията.

Ако не познавате добре Интернет, потърсете помощ от специалисти, отидете на курс, посъветвайте се с познати и приятели. Поговорете с детето си. Разгледайте заедно сайтовете и си отбележете тези, които ви харесват или са ви заинтересовали. Ако попаднете на информация, която е неподходяща за Вашето дете, направете всичко възможно да го убедите в правотата си.

Родителите трябва да знаят винаги кога децата им са в Интернет пространството. Ако искате да знаете какво търсят и с кого общуват там, поставете компютъра в стая, в която се събира цялото семейство.

Детето ви не трябва да е само с компютъра от ранна детска възраст. Ежедневно проверявайте какво прави то в момента.

Научете децата си:

 • резултатно да търсят информация в Интернет;
 • критично да я оценяват;
 • да придобият навици за общуване в Мрежата.

Разговорите с непознати
Говорете с децата си, убедете ги, че разговорите с непознати в мрежата са много опасни, както и тези на улицата или по телефона. При никакви обстоятелства не трябва да казват телефона или адреса си, както и да дават друга информация за живота на семейството им. Предупредете ги, че трябва да Ви кажат ако са осъществили връзка с някой в Интернет и да поискат разрешение, да се срещне с тях.

Без тайни
Децата ви са задължени да споделят с Вас ‘тайните си в Мрежата‘, както и за всичко, което ги е впечатлило, изплашило, обидило или възмутило.

При покупка на РС
Предпазете децата си от комерсиалните иновации, предназначени за неопитни ползватели. Предупредете ги, че при никакви обстоятелства не трябва да изпълнява нехарактерни за тях команди, каквито съществуват в различни програми, защото те могат да повредят или осигурят достъп до информацията в компютъра им.

Как се ползват филтрите в Интернет
Повечето от тях блокират думи, фрази, рубрики в Мрежата.
Има филтри, които могат да:

 • блокират отделни сайтове;
 • блокират всички от тях, освен разрешените;
 • позволяват да се проследяват програми: електронна поща, чатове;
 • блокират сайтове и ги отблокират само след Ваше позволение.

Филтрите:

 • са създадени на английски език;
 • нуждаят се от постоянно обновяване и модернизиране;
 • не определят сами контекста, в който е използвана дадена дума, което понякога води до блокиране на полезни сайтове;

Само и единствено вие, родителите, можете да осигурите максимална защита на вашите деца от вредната информация и контакти в Интернет.

Поради това че:

 • няма филтри, които да блокират достъпа до информация, която вие определяте като неподходяща;
 • не съществуват такива, които не могат да бъдат преодолени;
 • дейността на филтрите рядко съответства на рекламните обещания;
 • работата им не може да бъде в съответствие с интелектуалните способности на всяко отделно дете;
 • филтрите не учат децата на лично мнение и самоконтрол;
 • забранените думи и теми се определят от създателя на програмата и са свързани с неговите убеждения.

В изключените думи и теми е възможно да попаднат и полезни сайтове: за сексуалното образование, за опазването на околната среда, по различни здравни проблеми и др.

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам