АТЛАНТИДА

Повече от две хилядолетия продължават споровете за легендарната Атлантида – градът, в който са живели атлантите. Тази тайнствена страна е търсена и продължава да бъде неоткрита и до днес.

Мала Азия и Африка, в Атлантическия океан и Северно море, в Средиземно море и Южна Америка, са търсени следи но безуспешно. Легендите и митовете разказват, че Атлантида е страна, в която е живял народ с високо развита култура, която мистериозно изчезва в резултат на някакъв мощен катаклизъм.

Повечето учени смятат, че тази страна наистина е съществувала, въпреки че мнозина отхвърлят самата идея за мистериозната Атлантида. Един философ от Гърция твърди, че е видял историята на държавата описана на вече изгубена колона в Египет, където се описва цивилизацията на Атлантите 3010 г. пр.н.е.

Тайнственият остров е описан като доста извисен над морското равнище и недостъпен, тъй като крайбрежието е било непристъпна скала. Столицата била заобиколена от най-плодородната и красива равнина на Земята, защитена от планини, достигащи морето.

Цъфтящи села и многобройни животни, огромен брой езера, ливади и реки – така Платон описва острова, който бил потопен под вода.

Мнозина са склонни да вярват, че атлантите са извънземни, които са изследвали нашата планета. Но, всичко това са хипотези, които не са потвърдени .

Съвременните учени считат, че описанието направено от Платон е по-скоро измислица, но е възможно същината в историята да е плод на смътни спомени за различни събития като вулканичното изригване на Тира. Обаче в античността имало философи, географи и историци, които вярвали, че Атлантида, за която Платон разказва, била истинска.

Философът Крантор, ученик на ученика на Платон Ксенократ, се опитва да намери доказателства за съществуването на Атлантида. Днес възгледите му четем в коментара за Тимей на Прокъл, написан в 5 век пр. Хр. Прокъл твърди, че Крантор е казал, че е пътувал до Египет и е видял същите колони, описани от Платон, върху които той разчел йероглифите

Търсенето на мистериозна страна продължава.

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам