Какво представлява копанарската магия

Копанарите в България са румънско малцинство, като в състава му би трябвало да има и българи, и роми. В момента обаче, това малцинство е изцяло ромско. То е влахоезично, но бидейки в паралелите на България, говори на български. Изповядва християнството. Копанарите населяват главно Източна България.

Почти невъзможно е да се определи точно броят на това говорещо на влахо-румънски диалект население. Броят им надхвърля 50 000. Произхода им се търси по времето на румънското робство в Южна Добруджа. След като румънските колонисти се изселват, насилствено доведеното население от Румъния – копанарите, решава да остане.

Традиционният занаят на копанарската общност е правенето на вретена. При тях чергарския занаят започва през март и продължава до Димитровден. Винаги са живеели мизерно, но със занаята са успявали да изкарат прехраната си. Днес обаче занаята им е замрял и някои от тях са намерили други начини да изкарват прехраната си – чрез правенето на черни магии.

Развалянето на копанарските магии е, както и самите те, най – сложната и трудоемка задача. Тя черпи сили от други, астрални светове, като те са познати само на магьосниците копанари. Стандартната черна магия се прави сложно, от конец, вода, яйца, пръст от гроб, животинска урина, като при приготвянето се изричат специални заклинания.

Развалянето трябва да се извършва от човек, който познава копанарите и техните практики. Никога, за разваляне на магия, не се ходи при друговерец. Наистина, копанарите са християни, но тези, правещи магии, изповядват своя вяра, която да им позволи такива волности. От когото и да ти е направена магия- винаги отиваш за нейното разваляне при човек, изповядваш твоята вяра. Отидеш ли при друг, това ще отслаби още повече защитата ти и ще позволи на магията да те застигне.

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам