топене

Спътници следят неизбежния ход на морското равнище

Чрез измерване на гравитационното поле се регистрират повечето катаклизми – топенето на ледниците, повишаването на морското равнище и намаляването на водоносните източници – ... към публикацията»