Личности

Най-дългата официално приета дума в българският език

Разговорно може и да има думи и с повече букви, но-най-дългата дума, която официално присъства в Българският Тълковен Речник е думата „непротивоконституционствувателствувайте“.Сyдържа 39 ... към публикацията»