Личности

Най-дългата официално приета дума в българския език

Разговорно може и да има думи и с повече букви, но-най-дългата дума, която официално присъства в Българският Тълковен Речник е думата “непротивоконституционствувателствувайте”. Съдържа ... към публикацията»