експериментална психология

Десет психологически експеримента за човешкото поведение

Със следващите редове имаме за цел да ви покажем как учените от миналия век изследват и обясняват човешкото поведение – това са най-известните и интригуващи изследвания на експерименталната психология. След края на статията ви предлагаме да се замислите: Знаете ли всичко за себе си? ... към публикацията»