Интересно

Квадратът на Декарт: най-простият и ефективен метод за вземане на решения

Най-добри резултати се получават при средна интензивност на мотивацията. Но има определена граница, отвъд която допълнителното повишаване на мотивацията води до влошаване на [✎ ...]