Професията преводач продължава да доминира на пазара

Преводи от и на английскиПреводачът е специалистът, който умее не просто да превежда, но и да интерпретира речта или текста от един език на друг.

А комуникацията е изключително важна в съвременния свят, тъй като общуването с хора от различни националности и култури разкрива нови хоризонти.

Рейтинг на професията

Търсене: 86%
Заплащане: 52%
Конкуренция: 67%
Перспективи: 75%

Търсене

Професията преводач е на доста високо ниво в търсенето, но в момента пазарът е пренаситен със стандартни езици – необходими са най-вече тесни специалисти. Най-силно търсени са преводачи от английски, китайски, казахски език и т.н.

Доходи

Средният доход на преводача варира от 520 до 1 835 лева на месец, като зависи от броя на поръчките, солидността и квалификацията на специалиста.

Кариера

Професия преводач е идеална за кариеристи. Квалифицираните специалисти в сферата на медицината, информационните технологии, мениджмънта и правото, с лекота достигат до по-високи длъжности.

Преводачите често стават ръководители на отдели в големи компании или стартират свой собствен бизнес.

Кариерното развитие за добрия експерт е въпрос на време и стремеж.

Перспективи

Международните отношения са неотменна част от успешното икономическо развитие. Поради непрекъснатото нарастване на нуждите, услугите на професионалните преводачи са постоянно търсени.

Професията преводач предоставя възможност за развитие и кариерен растеж. Нерядко дипломирани специалисти оглавяват отдели и цели клонове на компании.

За преводача са отворени вратите за международните дипломатически отношения, обещаващи високи доходи и престиж.

Квалифицираният преводач може да замине на работа в чужбина. В този случай работата обещава получаване на гражданство и стабилен висок доход.


Преводи от и на английски с безплатен превод до 50 думи за всеки нов клиент.

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам