Кога и защо «изпушваме» в офиса

Бърнаут синдром

Какво представлява «бърнаут» синдромът?

Бърнаут синдромът представлява състояние на емоционално и физическо изтощение, характеризиращо се с понижена работоспособност и спадане на либидото. Това заболяване се развива както вследствие на стреса на работното място, така и заради проблеми от лично естество.

Този синдром не е просто свързан с изтощение. Терминът „бърнаут“ е английски и означава „прегряване“, което характеризира вътрешната празнота и силното чувство на умора, и се развива постепенно във времето. В началото започва с изключително силна мотивация и отдаденост. При положение, че тази свръх работоспособност и себеотдаване не бъдат оценени, голяма е вероятността да се стигне до „бърнаут синдром“, както лекарите го определят по три основни признака:

  1. Емоционално изтощение – именно това е основният симптом на бърнаут. Емоционалните реакции са потиснати, „болните“ се чувстват отпуснати и изключително уморени. Забелязва се все повишаваща се изнервеност поради факта, че не могат да се справят със поставените им  задачи.
  2. Ниска работоспособност – засегнатите могат още да са активни в професионален план, но енергията и концентрацията им много бързо се изчерпват.
  3. Чувство на отчуждение – отчуждение от самия себе си и от другите. Поведението на засегнатите рязко се променя и често се стига дори до нараняване на хората около тях,  посредством лични обиди и забележки. Характерни са апатията и негативизмът спрямо колегите и близките.

Спрямо причините на бърнаут синдрома, симптомите биха могли да варират значително. Както личното душевно и физическо състояние, така и професионалната дейност, а също и личните (семейните) фактори могат да го отключат. В съвкупност тези основни симптома на „изпепеляването“ водят до безпомощност и чувство на безнадеждност и отчаяние. Засегнатите от синдрома биха могли да имат и самоубийствени мисли, и намерения.

методи за отслабване

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на IP.

Без излишен спам